Baby elephant, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Baby elephant, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Bee-eater, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Bee-eater, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Lizard, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Lizard, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Elephant, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Elephant, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Monitor Lizard, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Monitor Lizard, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Elephant, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Elephant, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Elephant, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Elephant, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Water Buffalo, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Water Buffalo, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Eastern great egret, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Eastern great egret, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Elephant, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Elephant, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Asian openbill, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Asian openbill, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Eastern great egret, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Eastern great egret, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Toque macaque, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Toque macaque, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Tufted Gray Langur, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Tufted Gray Langur, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Bee-eater, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Bee-eater, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Elephants, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Elephants, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Elephants, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Elephants, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Elephant, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Elephant, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Elephant, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Elephant, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Spot-billed pelican, Yala National Park, Sri Lanka, 2015
Spot-billed pelican, Yala National Park, Sri Lanka, 2015

Yala National Park

Yala National Park